ระบบกรอง เจนคลีน ฟิลเตรชั่น

การกรองของเหลวสำหรับการล้างอุตสาหกรรม เป็นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน และลดปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังการล้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

การกรองของเหลวในทางอุตสาหกรรมมีหลากหลายวิธี แต่เราแบ่งตามลักษณะของไส้กรองใหญ่ได้ 2 รูปแบบคือ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

GENKLEAN FILTRATION

Filtration is the key to washing process. It help to improve the performance of washing as well as decrease the problems. This is very important to metal parts manufacturing industry.

We divided the filtration according to its filter cartridge.

Leave a Reply