ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ เอ็นไวรอน มาสโซ่Masso

  • ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำปลอดสารพิษ
  • ทำความสะอาดคราบสกปรกตกค้าง คราบสกปรกฝังแน่น คราบตะกรันได้ดี
  • สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นสกปรกด้วยคราบน้ำมันได้อีกด้วย
  • ไม่กัดมือ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนประกอบของกรดไฮโดรคลอลิค กรดฟอสฟอริค
  • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

ENVIRON MASSO is toilet and floor cleaner that safe to both human and environement.

  • Design for both toilet clean and floor clean.
  • Safe to both human and environment.
  • Can clean heavy dirty work and calcium scale.
  • Non hydrochloric acid and phosphoric acid.
  • Bio-degradable.

 

Leave a Reply