น้ำยาลดฟอง อควา คลีน ดีเอฟ-920

น้ำยาลดฟอง อควา คลีน ดีเอฟ-920 (AQUA KLEAN DF-920) เป็นน้ำยาลดฟองที่ช่วยปัญหาการเกิดฟองภายในระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

AQUA KLEAN DF-920 ‘DEFOAMER’

DF-920 is water-based defoamer to reduce the foam in cooling system, coolant bath and sewage.