ผลิตภัณฑ์สลายตะกรัน กำจัดสนิม ‘เอ็นไวรอน’ ไอ-5I-5

เอ็นไวรอน ไอ-5 ใช้สำหรับสลายตะกรัน และกำจัดสนิม โดยใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลักเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอนตัวอื่น

โดยปกติแล้ว เรามักจะใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงล้างทำความสะอาดตะกรันหรือสนิม ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ไอ-5 สามารถใช้สลายตะกรัน สนิมออกจากระบบคูลลิ่งซิสเต็ม หรือใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน โมลด์ แม่พิมพ์ ฯลฯ โดยไม่กัดมือผู้ใช้งาน ทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ประหยัดเนื่องจากใช้ที่อัตราส่วน 1:20 – 1:40 ในงานทั่ว ๆ ไป

 • ผลิตจากสารสกัดจากพืชและกรดอินทรีย์
 • ใช้ล้างคราบสนิม ตะกรัน
 • ล้างทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพ
 • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • ใช้งานที่อัตราส่วนที่หลากหลาย ตั้งแต่ 1:5 – 1:40
 • เหมาะสำหรับงานในระบบคูลลิ่งซิสเต็ม ล้างชิ้นงาน โมลด์ แม่พิมพ์ ฯลฯ
 • มีระดับความปลอดภัยสูงมาก ปลอดสารพิษ ปราศจากกลิ่นเหม็น ไม่มีสารระเหย ไม่ติดไฟ
 • รองรับ ISO 14000

ENVIRON I-5 is for removing scale & rust in cooling system and in parts cleaning too. Product is bio-degradable, safe to user and save cost because working ratio is very low at 1:20 – 1:40 in normal situation.

 • Ingredients are from natural subtractions with organic acid.
 • Scale and rust cleaning ability.
 • Effective cleaning ability.
 • Bio-degradable.
 • Dilute at 1:5 – 1:40 up to works.
 • Can be used in cooling system, parts, mold, jig etc.
 • High safety, very low toxic, natural odor, non solvent substance and non flammable.
 • Support ISO 14000

Leave a Reply