น้ำยากัดคราบสกปรกสำหรับสิ่งทอ สแน็กซิ่นSnaxin

สแน็กซิ่น 101 : กำจัดคราบเลือด น้ำผลไม้ ชา กาแฟ ช๊อส น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์

สแน็กซิ่น 202 : กำจัดสนิมบนสิ่งทอ

สแน็กซิ่น 303 : กำจัดน้ำมันเครื่อง น้ำมันจักร

สแน็กซิ่น 404 : กำจัดสีพิมพ์ สีย้อมติดผ้าขาว

TEXTILE & GARMENT CLEANER SNAXIN

SNAXIN 101 : Clean blood, juice, tea, coffee, sauce, vegetable oil, oil.

SNAXIN 202 : Clean rust on fabric.

SNAXIN 303 : Clean machine oil, sewing oil.

SNAXIN 404 : Clean printing ink, dye color on white fabric.

Leave a Reply