ผลิตภัณฑ์ล้างสีรถยนต์ เอ็นไวรอน คาร์วอชEnviron-Trax

  • ผลิตภัณฑ์ล้างสีรถยนต์ปลอดสารพิษ
  • ไม่ทำอันตรายต่อสีรถยนต์ เนื่องจากปราศจากสารกัดกร่อนรุนแรง
  • ล้างทำความสะอาดคราบสกปรก ฝุ่นละออง ไขมัน ได้ยอดเยี่ยม
  • ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ทิ้งคราบเหนียว คราบสกปรกบนพื้นผิว
  • มีสารเคลือบเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับสีรถยนต์

ENVIRON CARWASH

  • Safe to both human and environment car cleaner.
  • Non corrosive ingredients to car painting color.
  • Great ability to clean the stain, dusk, grease.
  • Easy to rinse with minimum water to save the water cost. Leave non-sticky mark on the car painting color.
  • Glossy and shine washing ability.

Leave a Reply