เครื่องล้าง เจนคลีน อัลตร้าโซนิค ระบบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบกลุ่มไฮโดรคาร์บอน เช่น เจนคลีน ไฮโดรคคลีน No. LX-980 และ ไฮโดรคลีน HX-980 เป็นน้ำยาล้างชิ้นงานกลุ่มประเภทคล้ายน้ำมันแต่ระเหยช้ากว่าโซลเว้นท์ สามารถทำละลายและล้างชิ้นงานได้คล้ายโซลเว้นท์

การล้างด้วยระบบไฮโดรคาร์บอน เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่โรงงานที่มาจากประเทศญี่ปุ่น มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเนื่องจากมีจุดวาบไฟหลากหลายอุณหภูมิให้เลือกใช้ สามารถกลั่นนำกลับมาใช้งานได้

ข้อดีของการล้างระบบไฮโดรคาร์บอน

  • ชิ้นงานไม่มีความเสี่ยงด้านสนิม
  • สามารถกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้งานได้
  • มีจุดวาบไฟหลากหลายอุณหภูมิให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
  • ระเหยช้า อัตราสิ้นเปลืองจึงน้อยกว่าการใช้ระบบโซลเว้นท์
  • กลิ่นเบากว่าโซลเว้นท์ และไม่เป็นสาร CFC หรือสารก่อมะเร็ง

ข้อเสียของการล้างด้วยระบบไฮโดรคาร์บอน

  • ยังมีความเสี่ยงในด้านอัคคีภัยและการระเบิด
  • จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกลั่น เช่น การกลั่นระบบแวคคั่ม
  • น้ำยาที่ผ่านการกลั่นอาจจะล้างได้ไม่ดีเท่าน้ำยาใหม่
  • ระเหยช้า จำเป็นต้องใช้การเป่า หรืออบแห้ง และใช้เวลาเป่าแห้งนานกว่าระบบโซลเว้นท์
  • ทำความสะอาดงานสกปรกประเภททั่วไป ไม่เหมาะกับงานที่สกปรกมาก หรือสกปรกแบบฝังแน่น
  • มีต้นทุนการกำจัดน้ำยาที่ผ่านการใช้งานแล้ว

HYDROCARBON TYPE GENKLEAN ULTRASONIC

Hydrocarbon cleaning is very popular in Japanese factory. Hydrocarbon like GENKLEAN HYDRO KLEAN No. LX-980 and HX-980 are like solvent but slower rate of evaporation. Flash point is vary from low to high temperature. Can clean as well as solvent and can be recycled.

POSITIVE POINT OF HYDROCARBON TYPE

  • No risk of rust problem.
  • Can be recycled for reuse.
  • Flash point is vary to be selected.
  • Rate of evaporation is slower than solvent, then the operating cost of cleaner is lower in that way.
  • Better odor than solvent type and classified as Non CFC and Non Carcinogen.

NEGATIVE POINT OF HYDROCARBON TYPE

  • There is some risky of fire and explosion.
  • Need high technology in recycling process like vacuum machine.
  • Recycled cleaner may not effective like the new one.
  • Slower rate of evaporation. May need drying process and take more time than solvent type.
  • May be good in general cleaning, not severe works.
  • Additional cost of waste disposal.
  • Unstable cost of cleaner.

Leave a Reply