ผลิตภัณฑ์ เจนคลีน ไฮโดรคลีน กลุ่มไม่ไวไฟ

เจนคลีน ไฮโดรคลีน กลุ่มไม่ไวไฟ เป็นน้ำยาทำความสะอาดกลุ่มสารระเหยที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟ จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยเฉพาะในบางพื้นของโรงงาน ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย เช่น พื้นที่ที่มีการเชื่อมชิ้นงาน พื้นที่ที่มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง หรือแม้แต่พื้นที่ที่มีจุดกำเนิดความร้อนสูง ๆ

 • น้ำยาทำความสะอาดกลุ่มสารระเหย
 • มีลักษณะเป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟ
 • ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระเหยได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • ระดับความแรงของกลิ่นแตกต่างกัน
 • สามารถนำไปกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ในบางตัว

Non-Flammable

Genklean HYDRO KLEAN Non flammable is solvent type cleaner. It is totally non-flammable to cut off the chance of fire accident. Very safety to some area in the factory like welding area, high electricity area or high heating area.

 • Solvent type cleaner.
 • Non flammable liquid.
 • Effective cleaning ability.
 • Quickly evaporate to save the cycle time.
 • Unique odor.
 • Can be recycled in some formula.