ไส้กรองแบบพิเศษ เจนคลีน มิราเคิล ฟิลเตอร์

ไส้กรองแบบพิเศษ เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมากแล้ว การกรองทั่ว ๆ ไปมักจะกรองได้แต่สิ่งสกปรก เช่น เศษฝุ่น เศษโลหะ ฯลฯ เท่านั้น แต่ไม่สามารถดักจับน้ำมันที่ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวได้

เจนคลีน มิราเคิล ฟิลเตอร์ สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำมันได้ เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของวัสดุไส้กรอง ที่เราสามารถเลือกได้ว่า จะใช้ไส้กรองแบบใดระหว่าง

  • ไส้กรองดักน้ำมัน (น้ำไหลผ่านได้)
  • ไส้กรองดักน้ำ (น้ำมันไหลผ่านได้)

ดังนั้น นอกจากเราจะกรองเอาเศษสกปรกออกจากระบบได้แล้ว เรายังสามารถกรองเอาน้ำมันปนเปื้อนออกจากระบบได้อีกด้วย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง และการล้างให้มีน้ำมันปนเปื้อนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

GENKLEAN MIRACLE FILTER is the innovation from USA. Normal filter is just only detect the dirty things in the water or fluid like dusk, metal chips etc. but cannot detect the contaminated oil in the water.

With this special filter, we can reduce the contaminated oil from water or contaminated water from oil by choosing.

  • Oil Detecting Filter (Water can flow out).
  • Water Detecting Filter (Oil can flow out).

So, we can clean the dirty things along with clear the contaminated water or oil within one special filter.