ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เอ็นไวรอน แอลจิไซด์Algaecide

  • น้ำยาป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำสูตรที่ไม่มีคลอรีนเป็นส่วนผสม
  • เอ็นไวรอน แอลจิไซด์จะทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะกั้นการสังเคราะห์แสงของตะไคร่น้ำ เป็นผลให้ตะไคร่น้ำขาดอาหารและแห้งสลายไป
  • ตัวน้ำยาไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนรุนแรง จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ENVIRON ALGAECIDE

  • Is non-chlorine anti-algae formula.
  • ENVIRON ALGAECIDE will act like the barrier to prevent the algae to The effect is algae will die because it cannot produce food.
  • Non corrosive chemical, safe to environment.

Leave a Reply