เครื่องล้าง เจนคลีน อัลตร้าโซนิค ระบบโซลเว้นท์US-03

การล้างด้วยระบบโซลเว้นท์ หรือการล้างด้วยน้ำยาล้างในกลุ่มสารระเหย เจนคลีน ไฮโดรคลีน เป็นการล้างแบบที่เรียบง่าย ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง หลักการง่าย ๆ คือการใช้ประโยชน์จากการทำละลายของน้ำยา บวกด้วยความละเอียดและความแรงของระบบอัลตร้าโซนิค ผลที่ได้คือ ความสะอาดของชิ้นงานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมและความเปียกแห้งของชิ้นงาน

ข้อดีของการล้างระบบโซลเว้นท์

 • รูปแบบการล้างที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ
 • ใช้การจุ่มชิ้นงานลงในอ่างล้างที่มีระบบอัลตร้าโซนิค
 • เป็นการล้างที่มีปัญหาในการล้างน้อยที่สุดวิธีหนึ่ง
 • ใช้จำนวนบ่อล้างเพียงแค่ 1-2 ก็เพียงพอ ช่วยลดต้นทุนเครื่องล้าง
 • ใช้ระยะเวลาในการล้างสั้นกว่าการล้างด้วยน้ำยาประเภทอื่น
 • ลดปัญหาการเกิดสนิมบนพื้นผิวชิ้นงาน
 • ลดปัญหาเรื่องชิ้นงานเปียกหรือไม่แห้ง
 • สามารถดักน้ำยาที่ระเหยออกได้ด้วยการติดตั้งชุดทำความเย็นบริเวณขอบบ่อ
 • น้ำยาล้างบางประเภท สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่
 • ในบางงาน จำเป็นต้องใช้การล้างด้วยโซลเว้นท์เท่านั้น เช่น การล้างหมึกพิมพ์ เป็นต้น
 • ในบางกรณี เช่น งานที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีซอกหลืบมากนัก สามารถล้างเพียงแค่การจุ่มเฉย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีระบบอัลตร้าโซนิค ช่วยลดต้นทุนค่าเครื่องจักร

ข้อเสียของการล้างระบบโซลเว้นท์

 • มีต้นทุนค่าน้ำยาที่สูงกว่าการล้างระบบน้ำ
 • ต้นทุนค่าน้ำยามีแนวโน้มสูงขึ้น
 • มีต้นทุนการกำจัดน้ำยาที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 • มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น กลิ่นไอน้ำยา สารพิษในน้ำยา เป็นต้น
 • มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฏระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับตัวน้ำยาที่ใช้ล้างเสมอ ๆ เนื่องจาก บางประเภทเป็นสาร CFC หรือสารที่ต้องสงสัยว่า จะก่อให้เกิดมะเร็ง
 • น้ำยาบางประเภทมีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

SOLVENT TYPE GENKLEAN ULTRASONIC

Cleaning with Solvent or GENKLEAN HYDRO KLEAN is the most precise and effective cleaning process. The principal is to use the advantage of solvent to clean the parts and added with the strength of ultrasonic system. The output is the clean of washing parts without care of rust or wet parts.

POSITIVE SIDE OF SOLVENT TYPE CLEANING

 • Precise and effective cleaning.
 • Just dipping the parts with ultrasonic system.
 • Less problems.
 • Just 1-2 washing bath is enough to save cost of machine.
 • Take less washing time.
 • Less problems of rust.
 • Less problems of wet / undried parts.
 • Optional installed cold coil to detect the evaporated solvent at edge of cleaning bath.
 • Some type of solvent can be recycled.
 • Some cleaning case, need only solvent type just like printing color ink cleaning.
 • In some case, simply parts may not need ultrasonic system. Just dip and clean.

NEGATIVE SIDE OF SOLVENT TYPE CLEANING

 • Higher of cost of cleaning solvent.
 • Trend of solvent price seemed to be higher in the passing years.
 • Additional cost of waste disposal.
 • Effect to users and environmental area because of its odor and toxic.
 • Unstable of International regulations because of some is suggested as CFC or Carcinogen.
 • Risk of fire.

Leave a Reply