ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เอ็นไวรอน ดิชแซนDishsan

เอ็นไวรอน ดิชแซน เป็นผลิตภัณฑ์ล้างจาน ชาม ภาชนะอาหาร ที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

 • มีคุณสมบัติเป็นกรดอินทรีย์ธรรมชาติแบบอ่อน ๆ
 • ล้างคราบอาหาร คราบน้ำมันสกปรกออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่ระคายเคืองผิวผู้ใช้งาน ไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ
 • ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ประหยัดน้ำ
 • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • ไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดปัญหาน้ำเสียได้
 • ช่วยลดการตกค้างของไขมัน
 • ช่วยสลายกลิ่นอาหารตกค้างได้
 • รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั้ง HACCP, GMP และ HALAL

ENVIRON Dishsan is bio-degradable cleaner that designed for utensil cleaning whether dish, spoons, bottles etc.

 • Mild organic acid pH.
 • Effectively oil and food stain cleaning ability.
 • Non irritating to user’s skin. Leave no sticky on dish.
 • Easy to rinse out to save city water.
 • Bio-degradable.
 • No impact to micro organism in sewage tank. Lower the sewage problems.
 • Help to reduce the accumulated fat in the sewage tank.
 • Food de-odorized ability.
 • HACCP, GMP and HALAL standard of industry supported.

Leave a Reply