06

เครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ เจนคลีน สเปรย์ วอชชิ่ง แมชชีน

การล้างชิ้นงานโลหะในงานอุตสาหกรรมมีลำดับการพัฒนาขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันกันในด้านของต้นทุนการดำเนินงาน เครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองโจทย์หลัก ๆ ของลูกค้า คือ ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดเวลาที่ใช้ล้างชิ้นงาน ในขณะที่ ชิ้นงานจะต้องสะอาดเช่นเดียวกันกับการล้างด้วยวิธีอื่น ๆ

หลักการทำงานโดยทั่วไปคือ การฉีดล้างชิ้นงานด้วยแรงดันน้ำกำลังสูง โดยใช้งานควบคู่กับ เจนคลีน อควาคลีน เมื่อชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยแล้ว จึงผ่านไปยังกระบวนการผลิตอื่นต่อไป

 • ต้นทุนด้านน้ำยาล้างต่ำ
 • เครื่องล้างไม่ซับซ้อนและซ่อมบำรุงง่าย
 • ใช้ระยะเวลาในการล้างสั้น
 • ใช้พื้นที่วางเครื่องจักรไม่มาก
 • เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่หลากหลาย ไม่ซับซ้อนมากนัก
 • ไม่เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจนเกินไป
 • สามารถจัดเซ็ทชิ้นงานสำหรับล้างและนำไปประกอบต่อได้ทันที

เราสามารถกำหนดการไหลของชิ้นงานตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น เข้าทางเดียวออกทางเดียว เข้าทางด้านหน้าออกทางด้านหลังหรือด้านข้าง

002

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ เจนคลีน สเปรย์ วอช ตามแต่ลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น

 • ระบบตั้งเวลาในการล้าง การเป่าแห้ง
 • ระบบทำความร้อนและตั้งอุณหภูมิในการล้าง
 • ระบบฉีดล้างชิ้นงานแรงดันสูง
 • ระบบโหลดชิ้นงานเข้าออกอัตโนมัติ
 • ระบบเป่าชิ้นงานให้แห้งโดยอัตโนมัติ
 • ระบบเป่าชิ้นงานด้วยลมร้อน
 • ระบบแยกน้ำมันออกจากบ่อน้ำยา
 • ระบบกรองน้ำยาที่ผสมแล้วเพื่อลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก – เจนคลีน ฟิลเทค
 • ระบบดูดไอน้ำยาระหว่างการล้าง
 • เพิ่มจำนวนห้องล้างชิ้นงาน
 • เพิ่มจำนวนห้องเป่าชิ้นงาน
 • ระบบกรองแบบพิเศษเพื่อดักน้ำมันไว้ในไส้กรอง เจนคลีน มิราเคิล ฟิลเทค

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

GENKLEAN SPRAY WASHING MACHINE is innovated in response to the need of cost reduction program in a last few years. The main goals is how to reduce the cleaning cost and cleaning time while the parts must be cleaned at the same standard as the other ways.

Idea of cleaning is spraying at high pressure to remove the oil stain out of the parts along with GENKLEAN AQUA KLEAN which is our proudly water-based cleaner. After washing, the parts will transport to the next process.

 • Low cost of cleaner
 • Easy to maintenance
 • Short cycle time
 • Take a little space
 • Suitable for less detailed metal parts
 • Not suitable for very small parts
 • A group of parts can be set to wash at one time, easily to assembly.

We can manage and design the flow of the cleaning parts according to the production process like Front-IN&OUT, Front-IN-Rear-OUT, Front-IN-Side-OUT etc.

In response to different type of works, we have additional options like

 • Time setting for washing / drying
 • Temperature setting for washing / drying
 • Hi pressure cleaning pump & nozzle
 • Automatic load in & out
 • Automatic air blow
 • Automatic hot air blow
 • Oil skimmer
 • Filtration system – GENKLEAN Filtech
 • Mist collector
 • Added extra spraying room
 • Added extra drying room
 • Special oil detecting filter – GENKLEAN Miracle Filtech

Leave a Reply