ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก เอ็นไวรอน โซนZone

  • ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกสูตรน้ำ
  • ปราศจากสารแอมโมเนีย และสารอันตราย
  • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ส่วนประกอบจากสารธรรมชาติ
  • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

Mirror cleaner ENVIRON Z-ONE

  • Water-based mirror cleaner.
  • Non ammonia, non hazard ingredients.
  • Safe to user and environment.
  • Natural ingredients.
  • Bio-degradable product.

Leave a Reply