ผลิตภัณฑ์ล้างมือ เอ็นไวรอน แฮนด์แซนHandsan

เอ็นไวรอน แฮนด์แซน เป็นน้ำยาล้างมือที่ใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ตามออฟฟิส และตามบ้านเรือน

 • มีคุณสมบัติเป็นกรดอินทรีย์ธรรมชาติแบบอ่อน ๆ
 • ล้างมือได้สะอาด โดยเฉพาะคราบน้ำมันสกปรก
 • ไม่ระคายเคืองผิวผู้ใช้งาน ไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ
 • ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ประหยัดน้ำ
 • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • ไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดปัญหาน้ำเสียได้
 • ช่วยลดการตกค้างของไขมัน
 • ช่วยสลายกลิ่นตกค้างได้
 • รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั้ง ISO 14000
 • ในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกฏระเบียบในการกำจัดน้ำเสียที่เข้มงวด โรงงานที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นจำนวนมากมักจะพบปัญหาของน้ำมันปนเปื้อนใน น้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ แฮนด์แซน จะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติในการแยกน้ำมันออกจากน้ำจะช่วยให้น้ำมันถูกดักและถูกจัด เก็บอยู่ภายในบ่อดักไข จึงลดการปนเปื้อนของน้ำมันและลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียได้อีกทาง

ENVIRON Handsan is bio-degradable hand cleaner for various industries, offices and home.

 • Mild organic acid pH.
 • Effectively hand cleaning ability especially oil & grease.
 • Non irritating to user’s skin. Leave no sticky on skin.
 • Easy to rinse out to save city water.
 • Bio-degradable.
 • No impact to micro organism in sewage tank. Lower the sewage problems.
 • Help to reduce the accumulated fat in the sewage tank.
 • De-odorized ability.
 • ISO 14000 standard of industry supported.
 • In most of industrial zone where there are many serious regulations to control the sewage water. ENVIRON Handsan will help to detect the contaminated oil from the sewage tank and kept in oil seperator tank. Lower the fat, oil and grease in the sewage tank.

Leave a Reply