จากประสพการณ์ยาวนานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ บริษัท เจนคลีน (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญในงานทำความสะอาด และงานล้างอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน ชิ้นส่วนนาฬิกา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ

ดังนั้น บริษัทจึงสามารถให้คำแนะนำปรึกษา และวางรูปแบบการดำเนินงาน ออกแบบระบบ เครื่องจักรสำหรับล้าง ทั้ง เครื่องล้างระบบสเปรย์ เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค ไปจนถึงน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับประเภทและวัสดุของชิ้นงานที่หลากหลายของ ลูกค้า

ในส่วนของเครื่องล้างอุตสาหกรรม เราแบ่งออกเป็น

From our long experiences made Genklean (Thailand) Co., Ltd. specialize in various type of cleaning machines and cleaning equipments in various industries like automotive parts industry, electronic parts, aerospace parts, watches parts, mould & die industry even textile & garment industry.

We are all-in-one advisor start from process and machine selection, to cleaner selection according to the type of customer’s works. In our product lines, we have.

Leave a Reply