จากประสพการณ์ยาวนานในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ บริษัท เจนคลีน (ประเทศไทย) จำกัด มีความชำนาญในงานทำความสะอาด และงานล้างอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ชิ้นส่วนเครื่องบิน ชิ้นส่วนนาฬิกา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ

ดังนั้น บริษัทจึงสามารถให้คำแนะนำปรึกษา และวางรูปแบบการดำเนินงาน ออกแบบระบบ เครื่องจักรสำหรับล้าง ทั้ง เครื่องล้างระบบสเปรย์ เครื่องล้างระบบอัลตร้าโซนิค ไปจนถึงน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะกับประเภทและวัสดุของชิ้นงานที่หลากหลายของ ลูกค้า

ในส่วนของเครื่องล้างอุตสาหกรรม เราแบ่งออกเป็น

Leave a Reply