ระบบกรอง เจนคลีน ฟิลเตรชั่น

การกรองของเหลวสำหรับการล้างอุตสาหกรรม เป็นทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน และลดปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังการล้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน

การกรองของเหลวในทางอุตสาหกรรมมีหลากหลายวิธี แต่เราแบ่งตามลักษณะของไส้กรองใหญ่ได้ 2 รูปแบบคือ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Leave a Reply