01Jan/16

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เมดิ-คลีน

เมดิ-คลีน (Medi-Klean) เป็น น้ำยาฆ่าเชื้อสูตรน้ำ ที่สามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อไวรัสหวัดใหญ่ หวัดนก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ได้ถึง 99.9% ฯลฯ

สามารถใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในบ้าน โรงเรียน ออฟฟิส อาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงอาหาร ฯลฯ ใช้ฆ่าเชื้อโรคที่แฝงมากับอากาศ ในเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเรียน ห้องครัว ห้องน้ำ ล้างมือ

น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น เมดิ-คลีน ไม่มีสารกัดกร่อนอันตราย ปลอดภัย และสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก