น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น เมดิ-คลีน (Medi-Klean) เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นสูตรน้ำ สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งเชื้อไวรัสแบบไม่มีสปอร์ห่อหุ้มอย่าง ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก เชื้อไวรัสแบบมีสปอร์ห่อหุ้ม เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ฯลฯ
 • ช่วยลดและสลายกลิ่น
 • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง
 • ปลอดภัย เนื่องจากผ่านการทดสอบทั้งจากองค์กรในประเทศไทย และประเทศเยอรมัน
 • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
 • พร้อมใช้งานได้ทันที

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

เราสามารถใช้งาน น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น เมดิ-คลีน ได้ในหลากหลายที่ เช่น

 • บ้านเรือน สำนักงาน ออฟฟิส อาคาร โรงเรียน โรงแรม : ใช้พ่นฆ่าเชื้อในห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องครัว ใช้เช็ดทำความสะอาดพื้น โต๊ะทำงาน ล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ ของเล่นในโรงเรียน เช็ดโต๊ะเรียนในห้องเรียน พ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ช่วยลดการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก สเปรย์เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ฝังในเครื่องปรับอากาศบริเวณแผงกรองอากาศ
 • โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ คลีนิค : ใช้ฆ่าเชื้อที่มือเจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้รับบริการ เครื่องมือแพทย์ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อห้องผ่าตัด หอพักผู้ป่วย ห้องน้ำ
 • อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ : ใช้เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อรา และป้องกันเชื้อรา ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค สเปรย์ในโรงเก็บสินค้าเพื่อฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา
 • อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล ฟาร์มโคนม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มกุ้ง : ใช้ฆ่าเชื้อล้างมือพนักงาน พื้นอาคาร โรงงาน ฆ่าเชื้อที่มือพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องผลิตอาหาร ระบบท่อส่งอาหาร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ
 • อุตสาหกรรมยา : ใช้ฆ่าเชื้อล้างมือพนักงาน ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าบู๊ท ฆ่าเชื้อในห้องผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ

อัตราส่วนการใช้งาน

ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มเติม

 • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อที่อยู่ในอากาศ (Fumigate) ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส โดยใช้คู่กับเครื่องพ่นสเปรย์แบบฝอย หรือฟอกกี้แบบละเอียด พ่นให้ทั่วห้อง ทิ้งข้ามคืนหรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • พ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศ

ผสมน้ำ 1:1

 • ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแทนแอลกอฮอล์
 • ใช้ราดพื้นเพื่อฆ่าเชื้อโรค กลิ่น
 • ใช้เช็ดเพื่อกำจัดเชื้อรา และป้องกันการเกิดเชื้อรา
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคของเครื่องส่งอาหาร ท่อลำเลียง เครื่องล้างบรรจุขวด
 • ใช้ฆ่าเชื้อของถังบรรจุอาหาร ภาชนะ เตาปรุงอาหาร