ผลิตภัณฑ์ล้างฟินคอยล์แอร์ เอ็นไวรอน คอยล์ แอนด์ ฟินCoil&Fin

ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกบริเวณฟินคอยล์ของระบบปรับอากาศ ทั้งคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ใช้ล้างแผงระบายความร้อนของคูลลิ่งทาวเวอร์ เช็ดทำความสะอาดภายนอกของระบบปรับอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน โรงงาน ฯลฯ

 • เป็นน้ำยาล้างฟินคอย์แอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนที่มีฤทธิ์รุนแรง จึงไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนแสบจมูก และไม่มีผลต่อชิ้นส่วนภายในระบบ
 • สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวจากสารประกอบธรรมชาติ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบคูลลิ่งซิสเต็ม และลดค่าไฟฟ้า
 • ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
 • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • ใช้งานที่อัตราส่วน 1:5 – 1:20 ตามแต่ลักษณะงาน

ENVIRON COIL & FIN is the fin & coil cleaner for air conditioning system like hot coil, cold coil, air condition filtration, air condition surface, cooling tower fin etc. Can be used in household, office, factory etc.

 • No corrosive ingredients, no severe odor to impact users and any parts in the cooling system.
 • Easily clean the dirty area with the power of natural ingredients.
 • Clean heat exchanger area will improve its performance and lead to lower consumption of electricity.
 • Non toxic, non impact to users, human and environment.
 • Bio-degradable.
 • Dilute to use at 1:5 – 1:20 ratio.

Leave a Reply