น้ำยาล้างงานอเนกประสงค์ อควา คลีน ทาสค์-2

น้ำยา อควา คลีน ทาสค์-2 (AQUA KLEAN TASK-2) เป็นน้ำยาล้างอุตสาหกรรมที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ใช้งานล้างทำความสะอาดได้แทบจะทุกประเภท สามารถนำไปเช็ดล้างเครื่องจักร เครื่องยนต์ คอนกรีต ปล่องเตา ปล่องควัน ท่อดูดอากาศ ล้างคราบคาร์บอน กำแพง พลาสติก กระจกลามิเนท ไฟเบอร์กลาส ยาง ล้อ สิ่งทอ ฯลฯ ใช้ได้ทั้งการล้างแบบพ่นแล้วเช็ดด้วยมือ จุ่มแล้วแปรง ไปจนถึงการล้างด้วยเครื่องล้างชิ้นงาน

  • ใช้งานที่ความเข้มข้นหลากหลาย ตั้งแต่ 1% – 30% ตามลักษณะงาน
  • ปลอดภัย ไม่มีสารประกอบกลุ่มบูทิล โซดาไฟ ซิลิเกต ฟอสเฟต ไนไตรท์ ฟีนอล หรือบอเรท
  • ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
  • ไม่กัดพื้นผิวชิ้นงานแทบจะทุกประเภท ถึงแม้จะใช้งานที่ความเข้มข้น 30%
  • ไม่มีผลต่อคูลแลนท์ในของเครื่องจักร

All Purpose Cleaner AQUA KLEAN TASK-2

TASK-2 is bio-degradable water-based cleaner in almost all industry works. With a wide range of using application from foggy-cleaning up to machine wash. Adapt to clean machine, engine, concrete, exhaust hoods, ventilators, carbon residues, floor, wall, plastic, laminates, fiberglass, tires, wheels and fabrics.

  • Dilute at 1% to 30% up to works.
  • Safe to user, no butyl, caustic soda, silicates, phosphates, nitrites, phenols, or borates.
  • Bio-degradability.
  • Safe on almost all metals and most surfaces at room temperatures even at full strength.
  • No effect on metal working fluids