ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ‘เอ็นไวรอน’ ไอ-1I-1

เอ็นไวรอน ไอ-1 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ จึงย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ทดแทนการล้างด้วยสารเคมีอันตราย เช่น สารปิโตรเคมี สารระเหย หรือเคมีอันตรายประเภทอื่น ๆ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นกรดอินทรีย์อ่อน ๆ
 • ล้างทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ง่ายดาย ประหยัดน้ำล้าง
 • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติได้ถึง 92%
 • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ ไฟเบอร์ ไนลอน ยาง หรือพลาสติก
 • มีระดับความปลอดภัยสูงมาก ปลอดสารพิษ ปราศจากกลิ่นเหม็น ไม่มีสารระเหย ไม่ติดไฟ
 • รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000
 • ใช้งานที่อัตราส่วน 1:5 – 1:20 ตามลักษณะงาน
 • ใช้ได้กับการล้างด้วยแรงงานคน หรือล้างด้วยเครื่องจักร

ENVIRON I-1 is bio-degradable cleaner with the natural organic acid pH. Can clean oil & grease in general purpose. I-1 is the replacement for Petrochemical cleaner, Solvent and hazardous cleaner.

 • ENVIRON I-1 ingredients are from natural subtractions with mild acid pH.
 • Effective cleaning ability. Ease to rinse off.
 • 92% Bio-degradable.
 • Non reaction with metal, fiber, nylon, rubber or plastic
 • High safety, very low toxic, natural odor, non solvent substance and non flammable.
 • Support ISO 14000
 • Dilute at 1:5 – 1:20 up to works.
 • Support both manual clean and machine clean.

Leave a Reply