02

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เจนคลีน อควา คลีน

เจนคลีน อควา คลีน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้ำสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

โดยทั่วไปแล้ว การใช้งานผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มักจะต้องผสมน้ำเพิ่มเข้าไปตามอัตราส่วนตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งข้อดีของการใช้น้ำเป็นส่วนผสมคือ

  • ต้นทุนการดำเนินงานถูก
  • ไม่ติดไฟ ไม่มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย
  • กลิ่นไม่ฉุนแสบจมูก
  • ปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง
  • มีต้นทุนการกำจัดน้ำยาที่ผ่านการใช้งานแล้วถูกกว่าการใช้น้ำยาประเภทอื่น

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

GENKLEAN AQUA KLEAN is group of water-based products to be used in industrial works. We grouped Aqua Klean into 2 major groups.

Normally, we must dilute the product before use up to the each product. The advantage point of water-based product is.

  • Low operating cost.
  • Non flammability. No risk of fire accident.
  • Mild odor.
  • Safe to users. Non carcinogen.
  • Cost of sewage disposal is lower than other chemicals.