ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น เอ็นไวรอน เซ้นท์Scent

เอ็นไวรอน เซ้นท์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นหอมทั่วไป ที่ใช้กลิ่นหอมของน้ำหอมที่แรงกว่า กลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่ใช้กระบวนการสลายกลิ่นโดยใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นหลัก

 • ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์สูตรน้ำ
 • สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยการควบคุมแอมโมเนีย และป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
 • ใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นหลัก
 • ใช้สลายกลิ่นได้ทั้ง กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นควัน กลิ่นเน่าเหม็นของอาหาร กลิ่นขยะ กลิ่นน้ำเสีย กลิ่นอับชื้น ฯลฯ
 • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
 • สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้ควบคู่กับ ผลิตภัณฑ์ล้างมือ เอ็นไวรอน แฮนด์แซน เอฟ และ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ เพื่อช่วยควบคุมกลิ่นเน่าเสียของอาหาร ทั้งภายในโรงงานและบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้ควบคู่กับ  เพื่อควบคุมกลิ่นน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย

ENVIRON SCENT is not ordinary odor control using the strong scent of perfume to cover the bad odor, but control the process of ammonia to reduce the bad odor.

 • Water-based odor control.
 • Main ingredients are from the natural.
 • Improving the bad odor by controlling the ammonia process to reduce the bad odor.
 • Can adapt to control bad odor from food, cigarettes, smoke, rotten food, garbage, sewage etc.
 • Bio-degradable product.
 • For food industry, use along with ENVIRON Handsan F and ENVIRON I-1F to control the food odor within the factory and its sewage area.
 • For general industry, use along with ENVIRON INDUSTRY to control the bad odor in the sewage area.

Leave a Reply