ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาระบบคูลลิ่งซิสเต็ม อควา คลีน ดี-5

ผลิตภัณฑ์ อควา คลีน ดี-5 เป็นน้ำยาที่ได้จากสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดแรงตึงผิว จึงถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก และยังช่วยลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกได้อีกด้วย

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์คนไทยค้นคว้าวิจัย และพัฒนาขึ้นมาเป็นน้ำยา ดี-5 ที่ใช้ในระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำเป็นสื่อกลาง เช่น ระบบหล่อเย็นของระบบปรับอากาศของอาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ และสลายตะกรันเก่าออกจากระบบ

 • ใช้งานง่าย เพียงคำนวณปริมาณน้ำภายในระบบ และเติมผลิตภัณฑ์ทุก ๆ สัปดาห์
 • ควบคุมต้นทุนง่าย เนื่องจากเติมผลิตภัณฑ์เท่า ๆ กันทุก ๆ สัปดาห์
 • ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติได้ถึง 86%
 • ช่วยประหยัดการใช้น้ำ เนื่องจากสารประกอบภายในผลิตภัณฑ์ไม่มีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง จึงไม่มีผลต่อชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก ยาง ไฟเบอร์ ฯลฯ ภายในระบบหล่อเย็น จึงไม่จำเป็นต้องระบายน้ำออก (Bleed Off) เพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี
 • ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ โดยทำหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันการจับตัวของหินปูนไม่ให้เกาะตัว และเมื่อหินปูนเกาะตัวกันไม่ได้ก็จะไหลวนไปรวมกันอยู่บริเวณถาดคูลลิ่งทาวเวอร์
 • ช่วยสลายตะกรันเก่าออกจากระบบ โดยการใช้แรงดันน้ำภายในระบบท่อบวกกับสารลดแรงตึงผิวที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ จึงช่วยสลายตะกรันออกช้า ๆ โดยไม่มีผลต่อโลหะ พลาสติก ยาง และชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบ
 • ตะกรันจะค่อย ๆ สลายออกมาในสภาพโคลนเหลวภายหลังการเติมน้ำยาในช่วง 4-6 สัปดาห์ โดยสังเกตุจากค่า TDS และ Conductivity ที่เพิ่มสูงขึ้น ควรล้างทำความสะอาดระบบเป็นระยะเพื่อกำจัดเศษตะกันออก
 • ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน จะช่วยการใช้ไฟฟ้าลง เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • สามารถใช้ควบคู่กับ ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เอ็นไวรอน แอลจิไซด์ เพื่อควบคุมตะไคร่น้ำ

AQUA KLEAN D-5 COOLING SYSTEM ADDITIVES is the product of Thailand from the studying of natural herbs & plants for a long time. The product is cooling system additives to solve and prevent calcium scales in the cooling system.

 • Easy to use. Just calculating the volume of water system and add the product every week.
 • Easy to cost controlling. Just added the fixed amount of product every week.
 • Safe to environment. Main ingredients are from natural herbs & plants. This product is 86% bio-degradability.
 • Lower the cost of water. Need no bleed-off. No corrosive chemical added to this product. No effect to metal parts, plastic, rubber, fiber within the system.
 • Help to prevent the new scale by acting like the barrier between calcium compounds.
 • Cleaning the old calcium scale from the system by using the force of water flow and its natural surfactant ability of the product. Scale will be slowly removed out of the system.
 • After 4-6 weeks, we can see the sign of problem solving. Calcium scale will be in the form of thick muds at the area of cooling bath. We recommended to clean every 2-4 weeks.
 • With the effective of scale removing, the consumption of electricity will lower and save the cost of electricity.
 • Can be use along with ENVIRON ALGAECIDE to prevent algae.