ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เอ็นไวรอน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ‘เอ็นไวรอน™’ คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่พบในประเทศไทย ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน บ้านที่อยู่อาศัย ช่วยลดมลพิษ และนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

การทำงานของผลิตภัณฑ์ ‘เอ็นไวรอน’ ใช้หลักการลดแรงตึงผิว โดยใช้สารลดแรงตึงผิวแบบไร้ประจุสูตรจำเพาะที่เป็นสารสกัดจากพืช (Akylpolyglycoside) โดยใช้น้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผลิตภัณฑ์กระจาย แทรกผิวเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออก โดยไม่ทำปฏิกิริยาต่อพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น ไนลอน ยาง พลาสติก กระดาษ ไฟเบอร์ ฯลฯ ไม่ทิ้งคราบเหนียว และชำระล้างออกได้โดยง่าย

การใช้งานผลิตภัณฑ์ ‘เอ็นไวรอน’ ในอุตสาหกรรมจะช่วยลดปัญหาน้ำเน่าเสียภายในโรงงาน ด้วยคุณสมบัติในการการแยกชั้นไขมันออกจากน้ำโดยอาศัยหลักความถ่วงจำเพาะที่ ต่างกับน้ำ น้ำมันจะลอยอยู่บนพื้นผิว เมื่อทำงานร่วมกับบ่อดักไข จะช่วยทำให้ไขมันภายในโรงงานไม่ปนเปื้อนออกสู่ภายนอกนิคม

นอกจากนี้ยังรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14000 สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และมาตรฐาน HACCP, GMP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดสารพิษภายในโรงงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ปลอดจากสารเคมีอันตราย

ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์ ‘เอ็นไวรอน’ เป็นความภาคภูมิใจของผู้คิดค้นคนไทย โดย ่บริษัท เอิร์ธคอนเซ็พท์ จำกัด ผู้ผลิตและคิดค้น และ บริษัท เจนคลีน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เรามุ่งมั่นจะทำงานร่วมกัน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และรักษาโลกที่สวยงามสะอาดเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน

 • ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
 • ไม่มีสารประกอบจำพวก ปิโตรเคมีภัณฑ์
 • ไม่ติดไฟในทุกอุณหภูมิ
 • ไม่กัดกร่อนพื้นผิว
 • ไม่ระเหย
 • ช่วยสลายกลิ่น
 • ทำความสะอาดน้ำมัน คราบน้ำมัน
 • ประหยัดน้ำและเวลาในการทำความสะอาดพื้นผิว
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสถานที่ทำงาน
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่เป็นภาระต่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

Bio-degradable Cleaner ENVIRON™

Industrial boom is the main reason of pollution. ENVIRON Industrial Cleaner is specially designed for industrial purpose. Industrial works is tough one and load with thick dirty oil and grease which hard to clean. Good cleaner must easily remove these dirty deposit without harming the material, mould, machine, conveyor and tools.

Futhermore, ENVIRON Cleaner is the bio-degradable product with lower toxic and operating cost and leads to stability in the long run. ENVIRON is workable with ISO 14000, HACCP, GMP and any standard of industries.

Group of ENVIRON Products

ENVIRON General Specification

 • Bio-degradable
 • Non petrochemical solvent
 • Non flammable
 • Non corrosive
 • Non volatile
 • Deodorized
 • Oil & grease cleaning ability
 • Save water and time in cleaning
 • Save to workers and workplace
 • Save to environment
 • Improving sewage burden

Leave a Reply