น้ำยากันสนิม อควา คลีน โนคอร์ อี-6

อควาคลีน โนคอร์ อี-6 (AQUA KLEAN NO COR E-6) เป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา น้ำยากันสนิมสูตรผสมน้ำสำหรับชิ้นงานที่เป็นเหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะไวสนิมประเภทอื่น สามารถป้องกันสนิมได้ถึง 6 เดือน (ในร่ม)

 • น้ำยากันสนิมสูตรน้ำ สำหรับชิ้นงานเหล็ก เหล็กหล่อ และโลหะไวสนิมประเภทอื่น ๆ
 • พื้นผิวชิ้นงานจะถูกเคลือบเพื่อป้องกันสนิมได้ถึง 6 เดือน (ในร่ม)
 • ต้นทุนการดำเนินงานถูกกว่าการใช้น้ำมันกันสนิม แต่ไม่ติดไฟเหมือนน้ำมันกันสนิม
 • ปลอดภัย ไม่มีสารไนไตรท์ แบเรี่ยม บอรอน ฟีนอล และฟอสเฟท
 • คุณสมบัติให้ฟองไม่มาก
 • การใช้งาน ควรผสมกับน้ำสะอาด เช่น น้ำ DI หรือ RO เพื่อความแน่นอน อย่างไรก็ตาม สามารถใช้กับน้ำประปาธรรมดาได้
 • ใช้งานที่ความเข้มข้น 6%-16%
 • อุณหภูมิไม่ควรใช้เกิน 120 F และอบแห้งที่อุณหภูมิ 250 F
 • ควรจะทำให้ชิ้นงานแห้งสนิทก่อนการจัดเก็บ

Rust Inhibitor AQUA KLEAN NO COR E-6

The innovation from USA NO COR E-6 is water-based rust protector for steel, cast iron, and other ferrous parts from in-plant corrosion for up to six months.

 • Water-based rust protector for steel, cast iron, other ferrous parts.
 • Past coated with a soft, almost invisible film to protect for up to 6 months (in door).
 • Lower cost than oil-based rust protection. No risk of fire accident.
 • Safe, no nitrite, barium, boron, phenol and phosphate.
 • Low foam.
 • Recommended to dilute with RO or DI water for a more stable and better rust inhibition. However, just soft water may be used.
 • Dilute at 6%-16% rate.
 • Working baths should not be heated above 120 F and drying at 250 F.
 • Parts should be dried before stacking or packaging.