06

เครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ เจนคลีน สเปรย์ วอชชิ่ง แมชชีน

การล้างชิ้นงานโลหะในงานอุตสาหกรรมมีลำดับการพัฒนาขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันกันในด้านของต้นทุนการดำเนินงาน เครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองโจทย์หลัก ๆ ของลูกค้า คือ ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน ลดเวลาที่ใช้ล้างชิ้นงาน ในขณะที่ ชิ้นงานจะต้องสะอาดเช่นเดียวกันกับการล้างด้วยวิธีอื่น ๆ

หลักการทำงานโดยทั่วไปคือ การฉีดล้างชิ้นงานด้วยแรงดันน้ำกำลังสูง โดยใช้งานควบคู่กับ เจนคลีน อควาคลีน เมื่อชิ้นงานสะอาดเรียบร้อยแล้ว จึงผ่านไปยังกระบวนการผลิตอื่นต่อไป

 • ต้นทุนด้านน้ำยาล้างต่ำ
 • เครื่องล้างไม่ซับซ้อนและซ่อมบำรุงง่าย
 • ใช้ระยะเวลาในการล้างสั้น
 • ใช้พื้นที่วางเครื่องจักรไม่มาก
 • เหมาะกับชิ้นงานที่ไม่หลากหลาย ไม่ซับซ้อนมากนัก
 • ไม่เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจนเกินไป
 • สามารถจัดเซ็ทชิ้นงานสำหรับล้างและนำไปประกอบต่อได้ทันที

เราสามารถกำหนดการไหลของชิ้นงานตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น เข้าทางเดียวออกทางเดียว เข้าทางด้านหน้าออกทางด้านหลังหรือด้านข้าง

002

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไปในเครื่องล้างชิ้นงานระบบสเปรย์ เจนคลีน สเปรย์ วอช ตามแต่ลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น

 • ระบบตั้งเวลาในการล้าง การเป่าแห้ง
 • ระบบทำความร้อนและตั้งอุณหภูมิในการล้าง
 • ระบบฉีดล้างชิ้นงานแรงดันสูง
 • ระบบโหลดชิ้นงานเข้าออกอัตโนมัติ
 • ระบบเป่าชิ้นงานให้แห้งโดยอัตโนมัติ
 • ระบบเป่าชิ้นงานด้วยลมร้อน
 • ระบบแยกน้ำมันออกจากบ่อน้ำยา
 • ระบบกรองน้ำยาที่ผสมแล้วเพื่อลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก – เจนคลีน ฟิลเทค
 • ระบบดูดไอน้ำยาระหว่างการล้าง
 • เพิ่มจำนวนห้องล้างชิ้นงาน
 • เพิ่มจำนวนห้องเป่าชิ้นงาน
 • ระบบกรองแบบพิเศษเพื่อดักน้ำมันไว้ในไส้กรอง เจนคลีน มิราเคิล ฟิลเทค

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 

Leave a Reply