เครื่องล้าง เจนคลีน อัลตร้าโซนิค ระบบโซลเว้นท์US-03

การล้างด้วยระบบโซลเว้นท์ หรือการล้างด้วยน้ำยาล้างในกลุ่มสารระเหย เจนคลีน ไฮโดรคลีน เป็นการล้างแบบที่เรียบง่าย ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง หลักการง่าย ๆ คือการใช้ประโยชน์จากการทำละลายของน้ำยา บวกด้วยความละเอียดและความแรงของระบบอัลตร้าโซนิค ผลที่ได้คือ ความสะอาดของชิ้นงานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมและความเปียกแห้งของชิ้นงาน

ข้อดีของการล้างระบบโซลเว้นท์

 • รูปแบบการล้างที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ
 • ใช้การจุ่มชิ้นงานลงในอ่างล้างที่มีระบบอัลตร้าโซนิค
 • เป็นการล้างที่มีปัญหาในการล้างน้อยที่สุดวิธีหนึ่ง
 • ใช้จำนวนบ่อล้างเพียงแค่ 1-2 ก็เพียงพอ ช่วยลดต้นทุนเครื่องล้าง
 • ใช้ระยะเวลาในการล้างสั้นกว่าการล้างด้วยน้ำยาประเภทอื่น
 • ลดปัญหาการเกิดสนิมบนพื้นผิวชิ้นงาน
 • ลดปัญหาเรื่องชิ้นงานเปียกหรือไม่แห้ง
 • สามารถดักน้ำยาที่ระเหยออกได้ด้วยการติดตั้งชุดทำความเย็นบริเวณขอบบ่อ
 • น้ำยาล้างบางประเภท สามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่
 • ในบางงาน จำเป็นต้องใช้การล้างด้วยโซลเว้นท์เท่านั้น เช่น การล้างหมึกพิมพ์ เป็นต้น
 • ในบางกรณี เช่น งานที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีซอกหลืบมากนัก สามารถล้างเพียงแค่การจุ่มเฉย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีระบบอัลตร้าโซนิค ช่วยลดต้นทุนค่าเครื่องจักร

ข้อเสียของการล้างระบบโซลเว้นท์

 • มีต้นทุนค่าน้ำยาที่สูงกว่าการล้างระบบน้ำ
 • ต้นทุนค่าน้ำยามีแนวโน้มสูงขึ้น
 • มีต้นทุนการกำจัดน้ำยาที่ผ่านการใช้งานแล้ว
 • มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่น กลิ่นไอน้ำยา สารพิษในน้ำยา เป็นต้น
 • มักจะมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฏระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับตัวน้ำยาที่ใช้ล้างเสมอ ๆ เนื่องจาก บางประเภทเป็นสาร CFC หรือสารที่ต้องสงสัยว่า จะก่อให้เกิดมะเร็ง
 • น้ำยาบางประเภทมีความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

Leave a Reply