เครื่องล้าง เจนคลีน อัลตร้าโซนิค ระบบไฮโดรคาร์บอน

สารประกอบกลุ่มไฮโดรคาร์บอน เช่น เจนคลีน ไฮโดรคคลีน No. LX-980 และ ไฮโดรคลีน HX-980 เป็นน้ำยาล้างชิ้นงานกลุ่มประเภทคล้ายน้ำมันแต่ระเหยช้ากว่าโซลเว้นท์ สามารถทำละลายและล้างชิ้นงานได้คล้ายโซลเว้นท์

การล้างด้วยระบบไฮโดรคาร์บอน เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่โรงงานที่มาจากประเทศญี่ปุ่น มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเนื่องจากมีจุดวาบไฟหลากหลายอุณหภูมิให้เลือกใช้ สามารถกลั่นนำกลับมาใช้งานได้

ข้อดีของการล้างระบบไฮโดรคาร์บอน

 • ชิ้นงานไม่มีความเสี่ยงด้านสนิม
 • สามารถกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้งานได้
 • มีจุดวาบไฟหลากหลายอุณหภูมิให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
 • ระเหยช้า อัตราสิ้นเปลืองจึงน้อยกว่าการใช้ระบบโซลเว้นท์
 • กลิ่นเบากว่าโซลเว้นท์ และไม่เป็นสาร CFC หรือสารก่อมะเร็ง

ข้อเสียของการล้างด้วยระบบไฮโดรคาร์บอน

 • ยังมีความเสี่ยงในด้านอัคคีภัยและการระเบิด
 • จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการกลั่น เช่น การกลั่นระบบแวคคั่ม
 • น้ำยาที่ผ่านการกลั่นอาจจะล้างได้ไม่ดีเท่าน้ำยาใหม่
 • ระเหยช้า จำเป็นต้องใช้การเป่า หรืออบแห้ง และใช้เวลาเป่าแห้งนานกว่าระบบโซลเว้นท์
 • ทำความสะอาดงานสกปรกประเภททั่วไป ไม่เหมาะกับงานที่สกปรกมาก หรือสกปรกแบบฝังแน่น
 • มีต้นทุนการกำจัดน้ำยาที่ผ่านการใช้งานแล้ว

Leave a Reply