ผลิตภัณฑ์ล้างฟินคอยล์แอร์ เอ็นไวรอน คอยล์ แอนด์ ฟินCoil&Fin ใช้สำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกบริเวณฟินคอยล์ของระบบปรับอากาศ ทั้งคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ใช้ล้างแผงระบายความร้อนของคูลลิ่งทาวเวอร์ เช็ดทำความสะอาดภายนอกของระบบปรับอากาศ ใช้งานได้ทั้งภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน โรงงาน ฯลฯ

  • เป็นน้ำยาล้างฟินคอย์แอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนที่มีฤทธิ์รุนแรง จึงไม่มีกลิ่นเหม็นฉุนแสบจมูก และไม่มีผลต่อชิ้นส่วนภายในระบบ
  • สามารถทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวจากสารประกอบธรรมชาติ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบคูลลิ่งซิสเต็ม และลดค่าไฟฟ้า
  • ปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
  • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
  • ใช้งานที่อัตราส่วน 1:5 – 1:20 ตามแต่ลักษณะงาน

Leave a Reply