ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ‘เอ็นไวรอน’ ไอ-1I-1

เอ็นไวรอน ไอ-1 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ จึงย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ทดแทนการล้างด้วยสารเคมีอันตราย เช่น สารปิโตรเคมี สารระเหย หรือเคมีอันตรายประเภทอื่น ๆ

  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติเป็นกรดอินทรีย์อ่อน ๆ
  • ล้างทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพ ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ง่ายดาย ประหยัดน้ำล้าง
  • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติได้ถึง 92%
  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ ไฟเบอร์ ไนลอน ยาง หรือพลาสติก
  • มีระดับความปลอดภัยสูงมาก ปลอดสารพิษ ปราศจากกลิ่นเหม็น ไม่มีสารระเหย ไม่ติดไฟ
  • รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000
  • ใช้งานที่อัตราส่วน 1:5 – 1:20 ตามลักษณะงาน
  • ใช้ได้กับการล้างด้วยแรงงานคน หรือล้างด้วยเครื่องจักร

Leave a Reply