ผลิตภัณฑ์สลายตะกรัน กำจัดสนิม ‘เอ็นไวรอน’ ไอ-5I-5

เอ็นไวรอน ไอ-5 ใช้สำหรับสลายตะกรัน และกำจัดสนิม โดยใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นส่วนผสมหลักเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอนตัวอื่น

โดยปกติแล้ว เรามักจะใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงล้างทำความสะอาดตะกรันหรือสนิม ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ไอ-5 สามารถใช้สลายตะกรัน สนิมออกจากระบบคูลลิ่งซิสเต็ม หรือใช้ล้างทำความสะอาดชิ้นงาน โมลด์ แม่พิมพ์ ฯลฯ โดยไม่กัดมือผู้ใช้งาน ทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ประหยัดเนื่องจากใช้ที่อัตราส่วน 1:20 – 1:40 ในงานทั่ว ๆ ไป

  • ผลิตจากสารสกัดจากพืชและกรดอินทรีย์
  • ใช้ล้างคราบสนิม ตะกรัน
  • ล้างทำความสะอาดได้มีประสิทธิภาพ
  • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
  • ใช้งานที่อัตราส่วนที่หลากหลาย ตั้งแต่ 1:5 – 1:40
  • เหมาะสำหรับงานในระบบคูลลิ่งซิสเต็ม ล้างชิ้นงาน โมลด์ แม่พิมพ์ ฯลฯ
  • มีระดับความปลอดภัยสูงมาก ปลอดสารพิษ ปราศจากกลิ่นเหม็น ไม่มีสารระเหย ไม่ติดไฟ
  • รองรับ ISO 14000

Leave a Reply