ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก เอ็นไวรอน โซนZone

  • ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกสูตรน้ำ
  • ปราศจากสารแอมโมเนีย และสารอันตราย
  • ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ส่วนประกอบจากสารธรรมชาติ
  • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

 

Leave a Reply