ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น เอ็นไวรอน เซ้นท์Scent

เอ็นไวรอน เซ้นท์ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นหอมทั่วไป ที่ใช้กลิ่นหอมของน้ำหอมที่แรงกว่า กลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ แต่ใช้กระบวนการสลายกลิ่นโดยใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นหลัก

  • ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์สูตรน้ำ
  • สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยการควบคุมแอมโมเนีย และป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
  • ใช้สารประกอบจากธรรมชาติเป็นหลัก
  • ใช้สลายกลิ่นได้ทั้ง กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ กลิ่นควัน กลิ่นเน่าเหม็นของอาหาร กลิ่นขยะ กลิ่นน้ำเสีย กลิ่นอับชื้น ฯลฯ
  • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
  • สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สามารถใช้ควบคู่กับ ผลิตภัณฑ์ล้างมือ เอ็นไวรอน แฮนด์แซน เอฟ และ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ เพื่อช่วยควบคุมกลิ่นเน่าเสียของอาหาร ทั้งภายในโรงงานและบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้ควบคู่กับ  เพื่อควบคุมกลิ่นน้ำเสียในบ่อบำบัดน้ำเสีย

Leave a Reply