ผลิตภัณฑ์ล้างสีรถยนต์ เอ็นไวรอน คาร์วอชEnviron-Trax

  • ผลิตภัณฑ์ล้างสีรถยนต์ปลอดสารพิษ
  • ไม่ทำอันตรายต่อสีรถยนต์ เนื่องจากปราศจากสารกัดกร่อนรุนแรง
  • ล้างทำความสะอาดคราบสกปรก ฝุ่นละออง ไขมัน ได้ยอดเยี่ยม
  • ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้ง่ายดาย ไม่ทิ้งคราบเหนียว คราบสกปรกบนพื้นผิว
  • มีสารเคลือบเพื่อเพิ่มความเงางามให้กับสีรถยนต์

Leave a Reply