ผลิตภัณฑ์ล้างมือ เอ็นไวรอน แฮนด์แซนHandsan

เอ็นไวรอน แฮนด์แซน เป็นน้ำยาล้างมือที่ใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ตามออฟฟิส และตามบ้านเรือน

  • มีคุณสมบัติเป็นกรดอินทรีย์ธรรมชาติแบบอ่อน ๆ
  • ล้างมือได้สะอาด โดยเฉพาะคราบน้ำมันสกปรก
  • ไม่ระคายเคืองผิวผู้ใช้งาน ไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะ
  • ล้างน้ำยาออกด้วยน้ำสะอาดได้อย่างง่ายดาย ประหยัดน้ำ
  • ย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
  • ไม่มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดปัญหาน้ำเสียได้
  • ช่วยลดการตกค้างของไขมัน
  • ช่วยสลายกลิ่นตกค้างได้
  • รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั้ง ISO 14000
  • ในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีกฏระเบียบในการกำจัดน้ำเสียที่เข้มงวด โรงงานที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นจำนวนมากมักจะพบปัญหาของน้ำมันปนเปื้อนใน น้ำทิ้ง ผลิตภัณฑ์ แฮนด์แซน จะช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติในการแยกน้ำมันออกจากน้ำจะช่วยให้น้ำมันถูกดักและถูกจัด เก็บอยู่ภายในบ่อดักไข จึงลดการปนเปื้อนของน้ำมันและลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียได้อีกทาง

Leave a Reply