เครื่องกรองน้ำระบบดิสค์irrigation equipment water equipment

เครื่องกรองน้ำระบบดิสค์ เป็นนวัตกรรมจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในเขตทะเลทรายแห้งแล้ง แต่สามารถเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรกรรมได้อย่างน่าทึ่ง เป็นผลมาจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการชลประทาน การรีไซเคิลน้ำ และการใช้น้ำให้มีได้เกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องกรองน้ำระบบดิสค์ อาร์คาล ทำงานโดยการใช้ไส้กรองแบบวงแหวน (DISC) ที่บากร่องสำหรับปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้ โดยร่องเหล่านี้จะเป็นตัวดักสิ่งสกปรกไม่ให้ไหลเข้าไปในระบบ

สีของวงแหวนจะเป็นตัวบอกความละเอียดในการกรอง โดยเริ่มจากความละเอียด 80 ไมครอน ไปจนถึง 400 ไมครอน

06