ผลิตภัณฑ์ เจนคลีน ไฮโดรคลีน กลุ่มไม่ไวไฟ

เจนคลีน ไฮโดรคลีน กลุ่มไม่ไวไฟ เป็นน้ำยาทำความสะอาดกลุ่มสารระเหยที่มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟ จึงช่วยลดความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยเฉพาะในบางพื้นของโรงงาน ที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย เช่น พื้นที่ที่มีการเชื่อมชิ้นงาน พื้นที่ที่มีจุดกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง หรือแม้แต่พื้นที่ที่มีจุดกำเนิดความร้อนสูง ๆ

  • น้ำยาทำความสะอาดกลุ่มสารระเหย
  • มีลักษณะเป็นของเหลวที่ไม่ติดไฟ
  • ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ระเหยได้รวดเร็ว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  • ระดับความแรงของกลิ่นแตกต่างกัน
  • สามารถนำไปกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ในบางตัว

Non-Flammable