ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาระบบคูลลิ่งซิสเต็ม เอ็นไวรอน I-3 CI-3C

เอ็นไวรอน ไอ-3 ซี เป็นน้ำยาที่ใช้เติมในคูลลิ่งซิสเต็มที่ระบายความร้อนด้วยน้ำที่สามารถป้องกันการเกิดตะกรันใหม่และกำจัดตะกรันเก่าภายในผลิตภัณฑ์เดียว สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน หล่อเย็นเครื่องจักรที่ใช้การหล่อเย็นด้วยน้ำ

  • ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงคำนวณปริมาณน้ำภายในระบบทั้งหมด และเติมผลิตภัณฑ์ปริมาณเท่า ๆ กันทุกสัปดาห์ และไม่ต้องระบายน้ำออกจากระบบเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ (Bleed Off) เนื่องจาก เอ็นไวรอน I-3 C ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง จึงไม่มีผลต่อระบบท่อ
  • กำจัดตะกรันเก่าออกด้วยการแทรกผิวเข้าไปในชั้นตะกรันและใช้แรงดันน้ำภายในระบบท่อผลักดันให้ตะกรันหลุดออกช้า ๆ เศษตะกรันที่หลุดออกมา จะอยู่ในลักษณะของเศษโคลนเหลว และจะไหลมารวมตัวกันอยู่บริเวณถาดคูลลิ่ง และบริเวณสเตนเนอร์ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย
  • ป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ ด้วยการใช้หลัก Neutral Static โดยผลิตภัณฑ์จะทำหน้าที่เป็นเสมือนตัวกลางคอยกั้นสารแขวนลอยและหินปูนภายในท่อไม่ให้จับตัวกับพื้นผิวท่อ
  • ตะกรันเก่าจะค่อย ๆ หลุดออกภายในระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ โดยสังเหตุได้จากค่า TDS และ Conductivity ที่สูงขึ้น และสังเกตุจากเศษโคลนเหลวบริเวณถาดคูลลิ่ง
  • เมื่อตะกรันลดลง ปัญหาสนิมภายในระบบท่อก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย น้ำที่มีน้ำยาผสมอยู่จะไม่มีผลกัดกร่อนสีท่อคูลลิ่งทาวเวอร์และพื้นอิป๊อกซี่ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
  • น้ำที่ถูกทิ้งลงในระบบท่อเมื่อลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จะไม่มีผลให้ค่าน้ำสูงขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ
  • สามารถใช้คู่กับ เอ็นไวรอน แอลจิไซด์ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำได้อีกด้วย

I-3 C Timeline

Leave a Reply