environ03

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับงานอุตสาหกรรม เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล

การขยายตัวของอุตสาหกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมต้องปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ น้ำมัน และไขมันสกปรกจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ‘เอ็นไวรอน’ จึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

งานล้างอุตสาหกรรมมักจะเป็นงานที่สกปรกเป็นพิเศษ ล้างทำความสะอาดได้ยาก และมีการปนเปื้อนของน้ำมันในปริมาณที่สูงกว่าตามออฟฟิส หรือบ้าน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจะต้องมีประสิทธิภาพในการทำงาน ล้างสิ่งสกปรกออกง่าย แต่ไม่กัดพื้นผิวชิ้นงาน ไม่ทำปฏิกิริยากับวัสดุ ชิ้นงาน โมลด์ เครื่องจักร สายพาน รวมไปถึงอุปกรณ์ในการผลิต แต่ต้องมีต้นทุนการทำงานที่เหมาะสม และช่วยต้นทุนการทำงานในระยะยาวโดยไม่ก่อปัญหาเพิ่มเติม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน อินดัสเทรียล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ / Brochure Download

Leave a Reply