ผลิตภัณฑ์กลุ่ม เดลี่คลีน (Daily Klean) เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับทุก ๆ วัน เน้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ลดปัญหามลพิษ เราจึงใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมในการผลิต ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ดิชคลีน DISH KLEAN
  • ผลิตภัณฑ์ล้างมือ แฮนด์คลีน HAND KLEAN
  • ผลิตภัณฑ์ถูพื้น ฟลอร์คลีน FLOOR KLEAN
  • ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ควิกคลีน QUIK KLEAN
  • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เมดิคลีน MEDI KLEAN

ด้วยความตระหนักถึงปัญหามลพิษในโลกปัจจุบัน เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ เดลี่คลีน ให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่

  • ปลอดภัยในการใช้งาน
  • ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  • ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษ
  • สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ