น้ำยาล้างงานอเนกประสงค์ อควา คลีน ทาสค์-2

น้ำยา อควา คลีน ทาสค์-2 (AQUA KLEAN TASK-2) เป็นน้ำยาล้างอุตสาหกรรมที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ใช้งานล้างทำความสะอาดได้แทบจะทุกประเภท สามารถนำไปเช็ดล้างเครื่องจักร เครื่องยนต์ คอนกรีต ปล่องเตา ปล่องควัน ท่อดูดอากาศ ล้างคราบคาร์บอน กำแพง พลาสติก กระจกลามิเนท ไฟเบอร์กลาส ยาง ล้อ สิ่งทอ ฯลฯ ใช้ได้ทั้งการล้างแบบพ่นแล้วเช็ดด้วยมือ จุ่มแล้วแปรง ไปจนถึงการล้างด้วยเครื่องล้างชิ้นงาน

  • ใช้งานที่ความเข้มข้นหลากหลาย ตั้งแต่ 1% – 30% ตามลักษณะงาน
  • ปลอดภัย ไม่มีสารประกอบกลุ่มบูทิล โซดาไฟ ซิลิเกต ฟอสเฟต ไนไตรท์ ฟีนอล หรือบอเรท
  • ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
  • ไม่กัดพื้นผิวชิ้นงานแทบจะทุกประเภท ถึงแม้จะใช้งานที่ความเข้มข้น 30%
  • ไม่มีผลต่อคูลแลนท์ในของเครื่องจักร