น้ำยาลดฟอง อควา คลีน ดีเอฟ-920

น้ำยาลดฟอง อควา คลีน ดีเอฟ-920 (AQUA KLEAN DF-920) เป็นน้ำยาลดฟองที่ช่วยปัญหาการเกิดฟองภายในระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ