ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาระบบคูลลิ่งซิสเต็ม อควา คลีน ดี-5

ผลิตภัณฑ์ อควา คลีน ดี-5 เป็นน้ำยาที่ได้จากสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการลดแรงตึงผิว จึงถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการทำความสะอาดสิ่งสกปรก และยังช่วยลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกได้อีกด้วย

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ ทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์คนไทยค้นคว้าวิจัย และพัฒนาขึ้นมาเป็นน้ำยา ดี-5 ที่ใช้ในระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำเป็นสื่อกลาง เช่น ระบบหล่อเย็นของระบบปรับอากาศของอาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ และสลายตะกรันเก่าออกจากระบบ

  • ใช้งานง่าย เพียงคำนวณปริมาณน้ำภายในระบบ และเติมผลิตภัณฑ์ทุก ๆ สัปดาห์
  • ควบคุมต้นทุนง่าย เนื่องจากเติมผลิตภัณฑ์เท่า ๆ กันทุก ๆ สัปดาห์
  • ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติได้ถึง 86%
  • ช่วยประหยัดการใช้น้ำ เนื่องจากสารประกอบภายในผลิตภัณฑ์ไม่มีสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง จึงไม่มีผลต่อชิ้นส่วนโลหะ พลาสติก ยาง ไฟเบอร์ ฯลฯ ภายในระบบหล่อเย็น จึงไม่จำเป็นต้องระบายน้ำออก (Bleed Off) เพื่อลดความเข้มข้นของสารเคมี
  • ช่วยป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ โดยทำหน้าที่เสมือนฉนวนป้องกันการจับตัวของหินปูนไม่ให้เกาะตัว และเมื่อหินปูนเกาะตัวกันไม่ได้ก็จะไหลวนไปรวมกันอยู่บริเวณถาดคูลลิ่งทาวเวอร์
  • ช่วยสลายตะกรันเก่าออกจากระบบ โดยการใช้แรงดันน้ำภายในระบบท่อบวกกับสารลดแรงตึงผิวที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ จึงช่วยสลายตะกรันออกช้า ๆ โดยไม่มีผลต่อโลหะ พลาสติก ยาง และชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบ
  • ตะกรันจะค่อย ๆ สลายออกมาในสภาพโคลนเหลวภายหลังการเติมน้ำยาในช่วง 4-6 สัปดาห์ โดยสังเกตุจากค่า TDS และ Conductivity ที่เพิ่มสูงขึ้น ควรล้างทำความสะอาดระบบเป็นระยะเพื่อกำจัดเศษตะกันออก
  • ด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน จะช่วยการใช้ไฟฟ้าลง เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • สามารถใช้ควบคู่กับ ผลิตภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ เอ็นไวรอน แอลจิไซด์ เพื่อควบคุมตะไคร่น้ำ