02

อควาคลีน – กลุ่มน้ำยาล้างชิ้นงาน และป้องกันสนิม

น้ำยา อควา คลีน ในกลุ่มน้ำยาล้างชิ้นงาน และน้ำยาป้องกันสนิม ส่วนใหญ่จะใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา เครื่องมือแพทย์ เครื่องบิน งานอิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ

เราจึงมีน้ำยาหลากหลายผลิตภัณฑ์ สำหรับล้างชิ้นงานที่หลากหลายวัสดุ เช่น เหล็ก เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว อลูมิเนียม สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง ไทเทเนี่ยม ฯลฯ รวมไปถึงน้ำยาป้องกันสนิมสูตรน้ำ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้ำยาทั้งหมดในกลุ่มนี้ ได้แก่