น้ำยาล้างฟินคอยล์ อควา คลีน แอร์คอน คลีน

น้ำยาแอร์คอน คลีน (AIR CON KLEAN) เป็นน้ำยาล้างแอร์สูตรเข้มข้น มีประสิทธิภาพสูงในการล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ของระบบปรับอากาศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของระบบปรับอากาศ

  • กำจัดคราบสกปรกที่ฝังตัวกับแผงฟินคอยล์แอร์ได้มีประสิทธิภาพ
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง
  • ช่วยลดกลิ่นอับชื้นอันเนื่องมาจากเชื้อโรคหมักหมม
  • กลิ่นไม่ฉุน ไม่แสบจมูกผู้ใช้งาน