อควา คลีน – กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาระบบทั่วไป

น้ำยา อควา คลีน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาระบบ เป็นน้ำยาสำหรับงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน อาคาร มีลักษณะทั้งงานป้องกันปัญหาและงานแก้ไขปัญหา โดยประกอบไปด้วย